St. Bonaventua surt 06:30 i es pon 21:23 surt 11:22 i es pon 23:24

Documents essencials

En l’estudi i el conreu de la teologia hi ha uns quants documents que esdevenen essencials perquè en són font. La Constitució Dogmàtica sobre la Divina Revelació Dei Verbum del concili Vaticà II diu que «la sagrada Tradició i la sagrada Escriptura de l’un i l’altre testaments són com el mirall on l’Església que pelegrina a la terra contempla Déu, del qual tot ho rep, fins que arribi a veure’l cara a cara tal com és (cf. 1Jn 3,2)».

En aquesta pàgina volem posar a l’abast dels qui estudien teologia i la practiquen els documents essencials més importants per a la praxi teològica, i fer-ho en la seva versió catalana, començant per l’Escriptura i continuant per aquells textos del Magisteri de l’Església més importants.

Aquests textos seran enllaçats directament o bé es remetrà a la pàgina web on es troben penjats a la xarxa. El primer de tots, amb tota lògica, és la Bíblia, i tot seguit l’elenc continuarà amb els textos del Concili Vaticà II, el Catecisme de l’Església Catòlica, el Codi de Dret Canònic, i així successivament.