St. Bonaventua surt 06:30 i es pon 21:23 surt 11:22 i es pon 23:24

Notícies

Classes durant el congrés Papa Francesc

29 d'octubre de 2019Informacions de Secretaria Compartir:

 L’Ateneu Universitari Sant Pacià celebrarà els dies 12, 13 i 14 de novembre el congrés internacionals “L’aportació del Papa Francesc a la Teologia i a la pastoral de l’Església”. En motiu d’aquest esdeveniment i a fi de facilitar l’assistència d’alumnes i professors a les sessions del Congrés aquests tres dies, l’Ateneu suspèn algues de les classes regulars de les seves Facultats.

A la Facultat de Teologia de Catalunya se suspendran totes les classes de:
- Primer cicle (Batxillerat), excepte les de dimarts dia 12, de 9:00 a 11:00 h
- Segon cicle (Llicenciatura), en les especialitats de Sistemàtica, Bíblia i Moral
- Segon cicle (Llicenciatura), en l’especialitat de Litúrgia, excepte les de Primer curs del dimarts dia 12, de 9:00 a 11:00 h
- Escola de Llengües (matí i tarda).

En canvi, es mantindran les classes dels cursets del vespre que s’imparteixen de 19:00 a 21:00 h, fora de l’horari de les sessions del Congrés:
- Curs d’Estudis Franciscans
- Cursos d’Aprofundiment Bíblic


A la Facultat Antoni Gaudí, se suspendran totes les classes de Primer cicle (Batxillerat-Grau, matí), excepte les de dimarts dia 12, de 9:00 a 11:00 h.

En canvi, es mantindran totes les classes del Segon cicle (Llicenciatura-Màster en Història i Patrimoni cultural de l’Església, tarda), atès que l’horari del Màster és quasi del tot compatible amb les sessions del Congrés.
Tota la comunitat universitària de l’Ateneu està convidada a participar-hi i té la inscripció gratuïta. Tanmateix, a efectes d’organització convé que es faci la vostra inscripció a través d’aquest enllaç.