St. Bonaventua surt 06:30 i es pon 21:23 surt 11:22 i es pon 23:24

Notícies

La Formació Permanent de la Facultat de Teologia es renova

30 de juliol de 2021Notícies Compartir:

La Facultat de Teologia de Catalunya proposa de un any més el seu pla de Formació Permanent. En el marc d'un món canviant, ple de novetats constants, i al costat de la petició del papa Francesc d'afavorir una connexió cada cop més substancial entre la realitat i la reflexió, entre la vida i la teologia, el curs de formació permanent (2021-2022), intenta oferir aquells elements que facilitin una reflexió acurada, serena i profunda per als nostres temps, al mateix temps, que es vol incidir en un creixement positiu de la fe i una cabuda plenament eclesial de l'experiència d'aquesta fe.

Enguany, s’ha ampliat el ventall de modalitats per cursar la Formació Permanent. Per una banda, les classes es podran seguir tant presencial a l’aula com en directe en línia. I per l’altra, el curs es podrà dur a terme sencer, o per blocs temàtics específics d’interès: Art; Filosofia, teologia i el món contemporani; Litúrgia i Bíblia; o Història, espiritualitat i literatura.

Les sessions d'aquest curs és reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat d’ensenyament no universitari (per a informació específica contacteu amb web@edusantpacia.cat).

 

Art, teologia, litúrgia, filosofia i molt més

Les sessions proposades per aquest curs són variades: en l’àmbit de l’art, van des de les representacions de Sant Josep, el Sant sopar o els crucifixions en la història de l’art, passant per Claude Debussy, a més d’analitzar les línies estètiques dels jesuïtes. Al bloc de “Filosofia, teologia i el món contemporani” s’analitzarà la novel·la La Pesta d’Albert Camus, es parlarà de llibertat religiosa i, entre altres temes, es reflexionarà sobre la pandèmia i la postpandèmia de COVID19. Els interessats en Bíblia i Litúrgia, les sessions es dedicaran a l'admirable litúrgia i les seves curiositats, a Bíblia i tecnologia o a l’antropologia bíblica i cristiana. Per últim, a “Història, espiritualitat i literatura", es parlarà de Sant Pau en el context cultural greco-romà, de Gregori de Nissa i Karl Rahner, entre altres.

La Formació Permanent, doncs, no està pensada com un element accidental. Seguint el papa Francesc, la Facultat de Teologia de Catalunya ofereix una proposta de lliure configuració apropant-se a temes i qüestions contemporanis. Els cursos consten amb la participació d'un elenc de més de vint professors provinents d'especialitats i sabers diversos, referits al món bíblic, filosòfic, artístic, cultural, econòmic, teològic, sanitari i eclesiològic.