St. Bonaventua surt 06:30 i es pon 21:23 surt 11:22 i es pon 23:24

Notícies

«La Humanitat, cinquanta anys després de la Populorum progressio (1967-2017)»

1 d'abrilNotícies Compartir:

En el marc de la quarta hora de dimecres, el dia 29 de març va tenir lloc una sessió sobre «La humanitat, cinquanta anys després de la Populorum progressio (1967- 2017)» amb ocasió de l'aniversari d'aquella encíclica de Pau VI. Van intervenir, el Dr. Antoni Babra, professor de moral social i director del Seminari de doctrina i acció social de l'Església de la Facultat de Teologia, i el Dr. Llorenç Puig, S.I. delegat provincial de la companyia de Jesús i director del centre d'estudis Cristianisme i Justícia.

 
El Dr. Antoni Babra presentà les línies de força de l'Encíclica de Pau VI. En remarcà el seu caràcter profètic sobre el devenir social del món, i el fet que el missatge de Populorum progressio ha marcat el magisteri social posterior.
 
El Dr. Llorenç Puig es referí a les crides de Pau VI en la Populorum progressio i a les respostes positives per part de molts organismes, tot i que insuficients. Igualment llegí textos del magisteri social del papa Francesc en els quals es recull i redimensiona el magisteri de Pau VI.