St. Maurici surt 07:39 i es pon 19:47 surt 18:58 i es pon 07:13

Autoritats i òrgans de govern

Autoritats acadèmiques  
Degà: Dr. Joan Planellas i Barnosell
Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu
Òrgans de Govern  
Consell de Facultat
Professors Ordinaris
Dr. Santiago Bueno
Dr. Jaume Fontbona
Dr. Jaume González Padrós
Dr.  Xavier Morlans
Dr.  Joan Planellas
Dr. Armand Puig i Tàrrech
Professors Extraordinaris
Dr. Antoni Babra
Dr. Albert Cano
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Jordi Cervera, O.F.M. Cap.
Dr. Joan Costa
Dr. Jaume Flaquer, S.I.
Dr. Jordi Font
Dr. Emili Marlés
Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.
Dr. Gabriel Seguí, M. SS. CC.
ALTRES:
Dos professors, representant els professors encarregats de curs
Set alumnes, representant l'alumnat
Un oficial de la Facultat
 
Consell Permanent
Degà-president: Dr. Joan Planellas i Barnosell
Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu
Consellers:

Dr. Albert Cano
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Jaume González Padrós
Dr. Daniel Palau Valero

Delegat dels alumnes : Sr. Antonio Rodríguez Moreno
Secretària: Llicda. Concepció Huerta